Home

Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft recht op ouders, een goede lichamelijke, geestelijke en minimale materiële verzorging en een liefdevolle omgeving om in op te groeien. Ieder kind heeft kortgezegd het recht om op te groeien in een gezin. Een en ander staat met zoveel woorden opgenomen in de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind. Er zijn echter veel kinderen in de wereld die een dergelijke gezinssituatie moeten missen. Adoptie (van het latijnse “adoptare” of "als kind aannemen") is dan een mogelijkheid om een kind dat toch een gezin, met de bijbehorende liefde en aandacht, te geven. In tegenstelling tot een aantal decennia geleden, komen de meeste adoptiekinderen tegenwoordig uit het buitenland. Het gaat dan om zogenoemde interlandelijke adoptie. Hierop richt zich onze dienstverlening.

Om voor adoptie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal, in nationale en internationale wetgeving vastgelegde, voorwaarden. Internationaal geldt voor een groot aantal landen het Haags Adoptieverdrag. Dit verdrag bekrachtigd de samenwerking van 65 aangesloten landen op het gebied van interlandelijke adoptie.

Op deze website vindt u meer informatie over de adoptieprocedure en de wijze waarop wij u daarin kunnen bijstaan.

AdoptieAdvocaat.nl is een initiatief van van Bommel advocatuur & Mediation
 
© Copyright 2017 legters Consultancy